1. Punkttegn

    DSPAP årsmøde
  1. PunkttegnDe videnskabelige møder er selskabets mest betydningsfulde aktivitet og det tilstræbes at afholde et to-dages internat årligt i januar måned. På møderne udveksles viden og erfaring. Programmet omfatter mindst to foredragsholdere af høj international klasse, danske foredragsholdere, sessioner med mundtlige præsentationer af udvalgte abstracts og interaktiv test og opdatering af pulmonologisk/allergologisk viden via spændende cases.

  2. PunkttegnSidder du med en spændende case som du gerne vil fremlægge til DSPAP årsmødet!!! Henvend dig til DSPAP og få mødedeltagelsen gratis!!! Se nærmere Her!!

  3. Punkttegn  1. PunkttegnForslag til emner er yderst velkomne kan sendes som vedhæftet fil til DSPAP.


 


Oversigt over tidligere møder samt præsentationer fra foredragsholdere